Becoming a Frogpearl Sales Agent

Finally the welcome kit has arrived – I have become a Frogpearl Sales Agent! In this way i can combine my passion for pearls with a business mind. Being an agent means that I can buy jewellery from Frogpearl at a discount and then sell them to other pearl lovers. In other words it gives me the opportunity to start my own mini business, make easy money and have fun. I have already set some selling goals for next month as certain levels of sales give great bonuses. Now I’m in the middle of planning my first Frogpearl event! Can’t wait!!

If you want to be a part of the team it’s just to send an e-mail to info@frogpearl.com for more details.

Image

Image

 Image

Äntligen har mitt välkomstkit kommit – jag har blivit en Frogpearl Sales Agent! Nu kan jag kombinera min passion för pärlor med ett sinne för affärer. Som agent köper jag smycken från Frogpearl rabatterat och kan sedan sälja vidare till andra pärlälskare. Med andra ord ger det mig chansen att driva en liten mini-business, tjäna enkla pengar och ha kul! Jag har redan satt lite försäljningsmål inför nästa månad eftersom olika nivåer av försäljning ger bra bonusar. Nu håller jag på att planera mitt första Frogpearl-event, kan knappt vänta!!

Om du också vill vara en del av teamet är det bara att maila info@frogpearl.com för mer information!

Big planning…

Today is spent in front of the computer making som plans for the coming weeks. I can’t tell you much right now more than that it has to do with my passion for pearls. The business woman inside of me has just awoken and is ready for new challenges. To be continued..

Dagen spenderas framför datorn med planerande inför de kommande veckorna. Jag kan inte berätta så mycket nu mer än att det har att göra med min passion för pärlor. Affärskvinnan i mig har just vaknat och är redo för nya utmaningar. Fortsättning följer..

ImageImage

Shanghai pt. 4: Last mix of pictures

 Here are the last pictures from Shanghai! A glimpse of the last days of cherry blossom, coffee talks, organic eating, vibrant city lights and true pearls (both jewellery and places). I will miss it!

 Här är de sista bilderna från Shanghai! En glimt av de sista dagarnas körsbärsblom, kaffemys, organisk mat, livfulla storstadsljus och äkta pärlor (både smycken och platser. Jag kommer sakna det!

ImageImageImageImage

Image

Shanghai pt. 1 : Organic Shopping at Baker & Spice

Newly arrived in Shanghai I found a really nice coffee shop with organic tea and bread called Baker & Spice. This city has truly won my heart. More photos coming up so stay tuned..

ImageImage Image

Nyanländ i Shanghai hittade jag ett riktigt bra kafé som sålde organiskt te och bröd. Den här staden har verkligen vunnit mitt hjärta. Mer bilder kommer snart så håll utkik..